Cosinus.pl - Strefa słuchacza > Pomoc > Wykaz KKZ 2019/2020

Wykaz zawodów i kwalifikacji, w których zostanie podjęte kształcenie w semestrze jesiennym, w roku szkolnym 2019/2020, w ramach KKZ zgodnie z deklaracją poszczególnych miast.

Nazwa zawodu

Długość nauki w ramach kwalifikacji

Symbol kwalifikacji  wyodrębnionej w zawodzie

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Technik administracji

2 lata

AU.68.

Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Technik archiwista

1 rok

AU.63.

Organizacja i prowadzenie archiwum.

1 rok

AU.64.

Opracowywanie materiałów archiwalnych.

Technik ekonomista

1 rok

AU.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

1 rok

AU.36.

Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości

1 rok

AU.36.

Prowadzenie rachunkowości

1 rok

AU.65.

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Technik usług kosmetycznych

1 rok

AU.61

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.

1 rok

AU.62.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

Technik informatyk

1 rok

EE.08.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

1 rok

EE.09.

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Asystent osoby niepełnosprawnej*

wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe

1 rok

MS.08.

Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

2 lata

MS.03.

Ochrona osób i mienia

Opiekun medyczny

1 rok

MS.04.

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Opiekunka środowiskowa*

wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe

1 rok

MS.05.

Świadczenie usług opiekuńczych.

Florysta

1 rok

RL.26.

Wykonywanie kompozycji florystycznych

Technik turystyki wiejskiej

1 rok

TG.08.

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

1 rok

TG.09.

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.